2η Έκθεση Εικαστικών Τεχνών
Συνθέσεις

Νοέμβριος 2016

Η ΕΛΜΕ Πειραιά, αξιοποιώντας την εμπειρία από την περσινή 1η (πανελλαδικώς) 'Εκθεση Εικαστικών Τεχνών, της οποίας το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών κέρδισε τις καλές εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και των ειδικών, συνεχίζει στην κατεύθυνση του να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός εις το μέλλον η προβολή στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους μαθητές μας και στις οικογένειές τους, στον λαό του Πειραιά και της Αττικής, των έργων των εκπαιδευτικών που, μέσω της τέχνης, αναζητούν κι εκφράζουν τις αγωνίες τους για το σήμερα.

Η φετινή 2η Έκθεση με τον τίτλο +Θέσεις είναι μια προσπάθεια να συντεθούν τάσεις, κατευθύνσεις, απόψεις, στάσεις και προβληματισμοί σχετικά με την αισθητική και την λειτουργία του έργου τέχνης στην σημερινή κοινωνική και πνευματική πραγματικότητα. Διαφορετικές προσεγγίσεις και καλλιτεχνικές πραγματώσεις, με την υφολογική και θεματολογική τους ποικιλία, +θέτουν μία συνολική πρόταση προς τους επισκέπτες της έκθεσης.

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά

31 Οκτωβρίου 2016

© 2017  ΕΛΜΕ Πειραιά
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε