Θεοδώρου Δέσποινα 

Λάδι σε καμβά

Landscape to be

Τα χρώματα του έργου αυτού έχουν επιλεγεί από την ανάγκη για την υπόμνηση της θάλασσας και των δέντρων: αυτά είναι που μου λείπουν προσωπικά από την καθημερινή ζωή μου στην Αθήνα και στον Πειραιά. Ας ήταν πραγματικά δυνατό να δημιουργήσουμε τοπία μέσα ή ανάμεσα στα κτίρια των πόλεων μας. Τεχνικά, το έργο είναι καθαρά εξπρεσιονιστικό.