«Χημικές Μεταπτώσεις»

Προσπάθεια αναπαράστασης τοπίων μέσω της ώσμωσης ρεόντων χρωμάτων καθώς οδηγούνται μέσω των πόρων κυττάρυνων διαδρομών σε ποθούμενα τυχαία αποτελέσματα.