Μακαρούνας Νίκος

Κατασκευή

WITHOUT PROPOSITION...

Ο τίτλος του έργου WITHOUT PROPOSITION... προέκυψε σαν παραλλαγή από το παλαιότερο έργο, σημείο αναφοράς για μένα, του Νίκου Κεσσανλή με τίτλο "proposition pour une nouvelle sculpture grecque" του 1964 (έτος γέννησής μου). Το έργο αυτό του Κεσσανλή με είχε εντυπωσιάσει όταν το πρωτοείδα με την απλότητα και ειλικρίνεια που έχει. Δεν μπορώ μάλλον να έχω την ίδια απλότητα και ζώντας σε άλλους καιρούς καταθέτω- προτείνω... τη διάθεση για επικοινωνία μέσω της τέχνης. Η Πλατωνική θεώρηση των πραγμάτων (βάση της σύγχρονης δυτικής σκέψης), παραχωρεί τη θέση της στην Κυνική θεώρηση των πραγμάτων. Ο Διογένης μού φαίνεται ότι πλησιάζει καλύτερα από τον Πλάτωνα , την ανθρώπινη φύση και όλες τις κοινωνικές της εκδηλώσεις.

© 2017  ΕΛΜΕ Πειραιά
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε