Χωρίς τίτλο

Χάρτες, νήματα , μελάνια, στοιχειά αυθόρμητα συνδεμένα μεταξύ τους, δημιουργούν αμφίρροπες δυνάμεις, δυνάμεις που δημιουργούν πορείες ελεύθερες προς κάθε κατεύθυνση μας ταξιδεύουν ταυτόχρονα σε έναν κόσμο αληθινό και μη ανεικονικό. Κυρίαρχο στοιχειό είναι η διαφάνεια και τα ψυχρά χρώματα που δημιουργούν αυθόρμητα μια εσωτερική και αφηρημένη δομή που μας δίνουν την ώθηση να ακολουθήσουμε τις θερμές υδάτινες οδούς.