Τσάκνη Δέσποινα

Ζωγραφική

Άτιτλο

Τα έργα που εκθέτω αποτελούν μέρος μιας δουλειάς στην οποία τα ερεθίσματα προκύπτουν από την καθημερινότητα, είτε σε σχέση με στοιχεία της φύσης, δήθεν αμελητέα ωστόσο ουσιώδη, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον.

Είναι ζωγραφική σε χαρτί, μεικτή τεχνική.