Θωμοπούλου Αντωνία

Ακρυλικό σε καμβά

Μεταμόρφωση

Το έργο "Μεταμόρφωση", ανήκει στην τελευταία ερευνητική - καλλιτεχνική μου δραστηριότητα και αφορά στις έννοιες Συσχέτιση - Σύγκλιση - Μετουσίωση. Οι μορφές και τα σχήματα πάλλονται και σταδιακά αλλάζουν, ώσπου να γίνουν κομμάτια - τμήματα μιας νέας υπόστασης. Πάντα όμως διαμέσου μιας τέτοιας μετάβασης υπάρχει κάτι που παραμένει και θυμάται. Μπορεί αυτό να είναι αυλακώσεις, κύματα, ήχοι, εικόνες και μνήμες, ουρανός, χώμα, σταγόνες... Μία ύπαρξη "εκ νέου".

© 2017  ΕΛΜΕ Πειραιά
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε