Καϊσερλόγλου Μιχαήλ

Πληροφορικής  -  7ο Εσπ. ΕΠΑΛ Πειραιά

Φωτογραφία

"Διπλούν Ορώσιν οι Μαθόντες Γράμματα"

(Βλέπουν διπλά αυτοί που γνωρίζουν γράμματα)   

Φράση του Πυθαγόρα σε κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου - Σκωτία. 

© 2017  ΕΛΜΕ Πειραιά
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε