Καϊσερλόγλου Μιχαήλ

Πληροφορικής  -  7ο Εσπ. ΕΠΑΛ Πειραιά

Φωτογραφία

"Διπλούν Ορώσιν οι Μαθόντες Γράμματα"

(Βλέπουν διπλά αυτοί που γνωρίζουν γράμματα)   

Φράση του Πυθαγόρα σε κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου - Σκωτία.