Ρωμάνος Σπύρος

Λιθογραφία

Καμπάνα - Bell

Ταχύς και αδιαίρετος ύπνος στην κατάμεστη εκκλησία των αλόγων. Ολωσδιόλου δημιούργημα μέσα, στο δίχτυ σου είμαι. Στο μυαλό η πηγή πηγάζει.

© 2017  ΕΛΜΕ Πειραιά
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε