Ρωμάνος Σπύρος

Λιθογραφία

Καμπάνα - Bell

Ταχύς και αδιαίρετος ύπνος στην κατάμεστη εκκλησία των αλόγων. Ολωσδιόλου δημιούργημα μέσα, στο δίχτυ σου είμαι. Στο μυαλό η πηγή πηγάζει.