ΠΛΕΥSΗ

Για το ταξίδι του νου χρειαζόμαστε, ακόμη, μια προστατευτική συσκευή ιδεών.
Αθήνα, Toronto, Beirut, Dusseldorf, Λευκωσία, Latakia, Rome, London, Budapest, Frankfurt, Nice, Southampton , Riyadh , Florence, Bologna, Vienne...