Μακρίδης Γιώργος

Φωτογραφία

Η δυναμική της σχέσης ανθρώπου & φύσης

Ο άνθρωπος συναντά τη φύση σε μια δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης στο χώρο και το χρόνο. Όμως η αποτύπωση της "αποφασιστικής στιγμής" αντί να παγώνει την εικόνα δημιουργεί την αίσθηση της συνέχειας αφού όλα και όλοι κινούνται σε διαφορετικές πορείες που "γεφυρώνονται" στην αναζήτηση του νοήματος.