Φραγκοζίδης Κυριάκος

Ηλεκτρικός πίνακας

ΑΘΗΝΑ

Η παραγωγή του έργου γίνεται με επικόλληση καφέ ταινίας συσκευασίας πάνω σε ένα λεπτό φύλλο πλεξι γκλας .Στην συνέχεια με προσθαφαίρεση ταχινιών και επεξεργασία με τη χρήση ενός λεπιδιού επιτυγχάνεται το τελικό αποτέλεσμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική εμφάνιση είναι η ύπαρξη φωτισμού στη πίσω πλευρά του έργου. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος τοποθετείται κατάλληλος φωτισμός στο πίσω μέρος του έργου.

© 2017  ΕΛΜΕ Πειραιά, Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Μιχαήλ Καϊσερλόγλου ( kaisermic@yahoo.gr )
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!