Φραγκοζίδης Κυριάκος

Ηλεκτρικός πίνακας

ΑΘΗΝΑ

Η παραγωγή του έργου γίνεται με επικόλληση καφέ ταινίας συσκευασίας πάνω σε ένα λεπτό φύλλο πλεξι γκλας .Στην συνέχεια με προσθαφαίρεση ταχινιών και επεξεργασία με τη χρήση ενός λεπιδιού επιτυγχάνεται το τελικό αποτέλεσμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική εμφάνιση είναι η ύπαρξη φωτισμού στη πίσω πλευρά του έργου. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος τοποθετείται κατάλληλος φωτισμός στο πίσω μέρος του έργου.

© 2017  ΕΛΜΕ Πειραιά
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε