Κοινωνικό σώμα

Με απασχολούσε πάντα η αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις ή κοινωνικές ομάδες που στις μέρες μας καταλήγει στον κανιβαλισμό των ασθενέστερων στρωμάτων και στην απομόνωση τους από το κοινωνικό σώμα.